یافتن محصولات و سرویس ها


resellerhost - 1
5 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس

ترافيك ماهيانه 200 گیگابایت

قابليت ساخت نامحدود اكانت

ارائه پنل WHM/CPanel

وب سرور قدرتمند لایت اسپید

DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)

12,000Toman ماهانه
120,000Toman سالانه

resellerhost - 2
10 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس

ترافيك ماهيانه 500 گیگابایت

قابليت ساخت نامحدود اكانت

ارائه پنل WHM/CPanel

وب سرور قدرتمند لایت اسپید

DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)

20,000Toman ماهانه
200,000Toman سالانه

resellerhost - 3
15 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس

ترافيك ماهيانه 700 گیگابایت

قابليت ساخت نامحدود اكانت

ارائه پنل WHM/CPanel

DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)

28,000Toman ماهانه
280,000Toman سالانه

resellerhost - 4
25 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس

ترافيك ماهيانه 1 ترابایت

قابليت ساخت نامحدود اكانت

ارائه پنل WHM/CPanel

وب سرور قدرتمند لایت اسپید

DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)

35,000Toman ماهانه
350,000Toman سالانه

resellerhost - 5
50 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس

ترافيك ماهيانه 2 ترابایت

قابليت ساخت نامحدود اكانت

ارائه پنل WHM/CPanel


DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)
50,000Toman ماهانه
500,000Toman سالانه

resellerhost -6
70 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس

3 ترابایت

قابليت ساخت نامحدود اكانت

ارائه پنل WHM/CPanel


DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)
70,000Toman ماهانه
700,000Toman سالانه