یافتن محصولات و سرویس ها


R-Host - 1
فضا 1 گیگ
پهنای باند 250 گيگابايت
پارک دامین : نامحدود
بدون هیچ گونه محدودیت در تعداد یوزر انلاین
بازدید بین شش تا ده هزار در روز
12,000Toman ماهانه
120,000Toman سالانه

R-Host - 2
فضا 1 گیگ
پهنای باند 500 گيگابايت
پارک دامین : نامحدود
بدون هیچ گونه محدودیت در تعداد یوزر انلاین
بازدید بین 10 تا 15 هزار در روز
20,000Toman ماهانه
200,000Toman سالانه

R-Host - 3
فضا 2 گیگ
پهنای باند 1024 گيگابايت
پارک دامین : نامحدود
بدون هیچ گونه محدودیت در تعداد یوزر انلاین
بازدید بین 20 تا 25 هزار در روز
40,000Toman ماهانه
400,000Toman سالانه

R-Host - 4
فضا 2 گیگ
پهنای باند 2048 گيگابايت
پارک دامین : نامحدود
بدون هیچ گونه محدودیت در تعداد یوزر انلاین
بازدید بین 25 تا 30 هزار در روز
60,000Toman ماهانه
600,000Toman سالانه