یافتن محصولات و سرویس ها


R - Host ir - 1
فضای ذخیره سازی 1 گیگ
پهنای باند 250 گیگ ماهانه

21,000Toman ماهانه
210,000Toman سالانه

R-Host-ir-2
فضای ذخیره سازی 2 گیگ
پهنای باند 1 ترابایت ماهانه

36,000Toman ماهانه
360,000Toman سالانه

R-Host-ir-3
فضای ذخیره سازی 4 گیگ
پهنای باند 2 ترابایت ماهانه

60,000Toman ماهانه
600,000Toman سالانه