یافتن محصولات و سرویس ها


host - 1GB - Gold - GR
فضای میزبانی:1 گیگ
پهنای باند : نامحدود
رم اختصاصی : 500 مگابایت
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

22,000Toman ماهانه
220,000Toman سالانه

host - 2GB - Gold - GR
فضای میزبانی:2 گیگ
پهنای باند : نامحدود
رم اختصاصی : 500 مگابایت
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

39,000Toman ماهانه
390,000Toman سالانه

host - 5GB - Gold - GR
فضای میزبانی:5 گیگ
پهنای باند : نامحدود
رم اختصاصی : 1 گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

75,000Toman ماهانه
750,000Toman سالانه

host - 7GB - Gold - GR
فضای میزبانی:7 گیگ
پهنای باند : یک تر بایت
رم اختصاصی : 1 گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

85,000Toman ماهانه
850,000Toman سالانه

host - 10GB - Gold - GR
فضای میزبانی: 10 گیگ
پهنای باند : نامحدود
رم اختصاصی : 2 گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

111,000Toman ماهانه
1,110,000Toman سالانه

host - 25GB - Gold - GR
فضای میزبانی:25 گیگ
پهنای باند : نامحدود
رم اختصاصی : 2 گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

170,000Toman ماهانه
1,700,000Toman سالانه