VPS - UK - SSD

Преглед на услуги

Изберете валута:


VPS - 512 - SSD - UK
CPU : Xeon
RAM : 512MB
H.D.D : 20GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$22.10 USD Квартално
$40.75 USD Полу-годишно
$76.33 USD за 1 година

VPS - 1024 - SSD - UK
CPU : Xeon
RAM : 1024MB
H.D.D : 20GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$10.00 USD Месечно
$30.40 USD Квартално
$52.00 USD Полу-годишно
$96.80 USD за 1 година

VPS - 1536 - SSD - UK
CPU : Xeon
RAM : 1536MB
H.D.D : 20GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$12.00 USD Месечно
$34.50 USD Квартално
$64.55 USD Полу-годишно
$118.00 USD за 1 година

VPS - 2048 - SSD - UK
CPU : Xeon
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$16.25 USD Месечно
$46.10 USD Квартално
$84.50 USD Полу-годишно
$156.75 USD за 1 година

VPS - 3072 - SSD - UK
CPU : Xeon
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$20.49 USD Месечно
$56.75 USD Квартално
$108.75 USD Полу-годишно
$234.25 USD за 1 година

VPS - 4096 - SSD - UK
CPU : E3-1240
RAM : 4096MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$24.75 USD Месечно
$74.25 USD Квартално
$148.50 USD Полу-годишно
$297.00 USD за 1 година

VPS - 6144 - SSD - UK
CPU : E3-1240
RAM : 6144MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$44.75 USD Месечно
$134.25 USD Квартално
$268.50 USD Полу-годишно
$537.00 USD за 1 година

VPS - 8192 - SSD - UK
CPU : E3-1240
RAM : 8192MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$55.00 USD Месечно
$165.00 USD Квартално
$330.00 USD Полу-годишно
$660.00 USD за 1 година