VPS - USA

Se Produkter & Tjänster

Välj Valuta:


VPS - 256 - US
CPU : xeon 1 core
RAM : 256MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$6.00 USD Kvartalsvis
$11.25 USD Halvårs
$21.58 USD Årsvis

VPS - 512 - US
CPU : xeon 1 core
RAM : 512MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$8.20 USD Kvartalsvis
$15.05 USD Halvårs
$27.40 USD Årsvis

VPS - 768 - USA
CPU : xeon 1 core
RAM : 768MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$10.95 USD Kvartalsvis
$19.55 USD Halvårs
$34.63 USD Årsvis

VPS - 1024 - US - Share
CPU : xeon 1 core
RAM : 1GB - Share
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$10.05 USD Kvartalsvis
$18.98 USD Halvårs
$33.00 USD Årsvis

VPS - 1024 - US
CPU : xeon 1 core
RAM : 1GB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$4.50 USD Månadsvis
$12.40 USD Kvartalsvis
$22.78 USD Halvårs
$39.95 USD Årsvis

VPS - 1536 - USA
CPU : xeon 1 core
RAM : 1536MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$5.75 USD Månadsvis
$14.83 USD Kvartalsvis
$26.05 USD Halvårs
$49.70 USD Årsvis

VPS - 2048 - US - Share
CPU : xeon 2 core
RAM : 2GB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$6.75 USD Månadsvis
$19.48 USD Kvartalsvis
$37.13 USD Halvårs
$62.75 USD Årsvis

VPS - 2048 - US
CPU : Xeon 2 core
RAM : 2GB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$7.75 USD Månadsvis
$21.00 USD Kvartalsvis
$39.75 USD Halvårs
$75.99 USD Årsvis

VPS - 3072 - US - Share
CPU : Xeon 2 core
RAM : 3GB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$8.50 USD Månadsvis
$24.00 USD Kvartalsvis
$45.50 USD Halvårs
$84.75 USD Årsvis

VPS - 3072 - US
CPU : xeon 2 core
RAM : 3GB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$9.75 USD Månadsvis
$27.75 USD Kvartalsvis
$53.75 USD Halvårs
$96.50 USD Årsvis

VPS - 4096 - US - Share
CPU : xeon 3 core
RAM : 4GB - Share
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$10.25 USD Månadsvis
$28.88 USD Kvartalsvis
$54.55 USD Halvårs
$97.98 USD Årsvis

VPS - 4096 - US
CPU : xeon 3 core
RAM : 4GB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$12.50 USD Månadsvis
$35.25 USD Kvartalsvis
$67.25 USD Halvårs
$124.25 USD Årsvis

VPS - 6144 - US - Share
CPU : xeon 3 core
RAM : 6GB - Share
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$13.50 USD Månadsvis
$38.25 USD Kvartalsvis
$73.25 USD Halvårs
$125.25 USD Årsvis

VPS - 6144 - US
CPU : xeon 3 core
RAM : 6GB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$16.25 USD Månadsvis
$46.48 USD Kvartalsvis
$88.38 USD Halvårs
$162.15 USD Årsvis

VPS - 8192 - US
CPU : xeon 4 core
RAM : 8GB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$19.75 USD Månadsvis
$57.32 USD Kvartalsvis
$109.79 USD Halvårs
$199.98 USD Årsvis

VDS - US
CPU : xeon 4 core
RAM : 12GB
H.D.D : 1T
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
$26.50 USD Månadsvis
$75.84 USD Kvartalsvis
$145.57 USD Halvårs